Що е то СУПТО ???

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, Прочетете повече заЩо е то СУПТО ???[…]

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор…?

Няма правилен или грешен отговор на въпроса за организацията на счетоводството във фирмата. Всичко зависи от детайлите, количеството работа и спецификите на самата дейност на фирмата – а целта на тази статия е да информира хората за принципните разлики между двата избора. Истината е, че в крайна сметка целта е да откриете коректен, способен и надежден партньор Прочетете повече заСчетоводна къща или счетоводител на трудов договор…?[…]

Задължения на фирми без дейност…

Често срещана практика е, след регистрация на нова фирма, тя да не започне дейност до края на годината. Обикновено собствениците са в заблуждение, че нямат никакви ангажименти към държавата. Подобен проблем се получава и при стари фирми, които спират временно дейност, като ръководителите са спокойни, че фирмата няма никакви задължения за периода. Съответно при тези Прочетете повече заЗадължения на фирми без дейност…[…]

Глоби по ДДС…

Поради големия дял данъчни нарушения от счетоводители, управители и други длъжностни лица, свързани с прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Ви представяме глобите и имуществените санкции, на които подлежи всяко физическо или юридическо лице при нарушение на ЗДДС: 1. При неподаване в срок на заявление за регистрация или за прекратяване на регистрация по Прочетете повече заГлоби по ДДС…[…]

Причини за Ревизия от НАП…

Много собственици на фирми пренебрегват контролната функция на държавата по отношение на спазването на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство. За първото подценяването е основателно, тъй като няма реално действаща система за контрол върху спазването на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и професионално-етичните норми на счетоводителите. По отношение на данъци и осигуровки обаче държавата разполага с Прочетете повече заПричини за Ревизия от НАП…[…]

Кога не е изгодна ДДС регистрацията…

                  КОГА НЕ Е ИЗГОДНА ДДС РЕГИСТРАЦИЯТА ??? – Основен въпрос, който възниква пред всеки предприемач веднага след като регистрира фирма, е дали ще е изгодно да се регистрира по ЗДДС (Закона за данъка върху добавената стойност).                   Трябва Прочетете повече заКога не е изгодна ДДС регистрацията…[…]

Свържи се с нас сега...