Що е то СУПТО ???

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, Прочетете повече заЩо е то СУПТО ???[…]

Големите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…

Най-влиятелните счетоводни фирми в света са известни с дългите си работни часове, безмилостната конкуренция помежду си и високоплатените си служители. В тази статия ще ви разкажем за “Големите 4” – четирите най-големи счетоводни компании в света. Тези огромни корпорации предлагат широк спектър от счетоводни и одиторски услуги, влючително данъчни консултации, бизнес съвети и управление на инвестициите. Също Прочетете повече заГолемите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…[…]

Как да получа Осигурителен номер в Англия…?

Ако искате да работите във Великобритания или да получавате помощи Вие трябва да имате осигурителен номер – National Insurance number (‘NIN’). За да получите вашия осигурителен номер трябва да: Да сте по-голям от 16 години; Да живеете във Великобритания или Северна Ирландия; Можете да започнете работа без да имате такъв номер, но след това трябва да кандидатствате за вашия номер веднага. Според Прочетете повече заКак да получа Осигурителен номер в Англия…?[…]

Пет психологически типа счетоводители…

Специалистите определят няколко десетки видове и подвидове на личността, приписвайки на всеки от тях едни или други характеристики. Отделно психолозите определят някои психотипове счетоводители. От принадлежността към една или друга категория зависят неговите професионални и личностни качества, отношения с колегите и ръководството, стремеж за развитие по корпоративната стълбица. По-долу от Счетоводна кантора КОЛД ИНВЕСТ ЕООД сме представили Прочетете повече заПет психологически типа счетоводители…[…]

Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор…?

Няма правилен или грешен отговор на въпроса за организацията на счетоводството във фирмата. Всичко зависи от детайлите, количеството работа и спецификите на самата дейност на фирмата – а целта на тази статия е да информира хората за принципните разлики между двата избора. Истината е, че в крайна сметка целта е да откриете коректен, способен и надежден партньор Прочетете повече заСчетоводна къща или счетоводител на трудов договор…?[…]

От какво имам право да печеля без да плащам данъци?

В разгара на данъчната кампания решихме, че е време да направим кратък обзор на необлагаемите доходи за физически лица или от какво може да печелите без да се налага да плащате данъци? Да, има и такива доходи. Необлагаеми доходи за физически лица: Продажба на недвижим имот ако между датата на закупуване и датата на продажба Прочетете повече заОт какво имам право да печеля без да плащам данъци?[…]

Задължения на фирми без дейност…

Често срещана практика е, след регистрация на нова фирма, тя да не започне дейност до края на годината. Обикновено собствениците са в заблуждение, че нямат никакви ангажименти към държавата. Подобен проблем се получава и при стари фирми, които спират временно дейност, като ръководителите са спокойни, че фирмата няма никакви задължения за периода. Съответно при тези Прочетете повече заЗадължения на фирми без дейност…[…]

Глоби по ДДС…

Поради големия дял данъчни нарушения от счетоводители, управители и други длъжностни лица, свързани с прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Ви представяме глобите и имуществените санкции, на които подлежи всяко физическо или юридическо лице при нарушение на ЗДДС: 1. При неподаване в срок на заявление за регистрация или за прекратяване на регистрация по Прочетете повече заГлоби по ДДС…[…]

Причини за Ревизия от НАП…

Много собственици на фирми пренебрегват контролната функция на държавата по отношение на спазването на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство. За първото подценяването е основателно, тъй като няма реално действаща система за контрол върху спазването на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и професионално-етичните норми на счетоводителите. По отношение на данъци и осигуровки обаче държавата разполага с Прочетете повече заПричини за Ревизия от НАП…[…]

Свържи се с нас сега...