Големите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…

Най-влиятелните счетоводни фирми в света са известни с дългите си работни часове, безмилостната конкуренция помежду си и високоплатените си служители. В тази статия ще ви разкажем за “Големите 4” – четирите най-големи счетоводни компании в света. Тези огромни корпорации предлагат широк спектър от счетоводни и одиторски услуги, влючително данъчни консултации, бизнес съвети и управление на инвестициите. Също Прочетете повече заГолемите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…[…]

Пет психологически типа счетоводители…

Специалистите определят няколко десетки видове и подвидове на личността, приписвайки на всеки от тях едни или други характеристики. Отделно психолозите определят някои психотипове счетоводители. От принадлежността към една или друга категория зависят неговите професионални и личностни качества, отношения с колегите и ръководството, стремеж за развитие по корпоративната стълбица. По-долу от Счетоводна кантора КОЛД ИНВЕСТ ЕООД сме представили Прочетете повече заПет психологически типа счетоводители…[…]

Свържи се с нас сега...