Що е то СУПТО ???

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект Съгласно § 1, т. 84 от ДР на ЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, Прочетете повече заЩо е то СУПТО ???[…]

Свържи се с нас сега...