Как да получа Осигурителен номер в Англия…?

Ако искате да работите във Великобритания или да получавате помощи Вие трябва да имате осигурителен номер – National Insurance number (‘NIN’).

За да получите вашия осигурителен номер трябва да:

  1. Да сте по-голям от 16 години;
  2. Да живеете във Великобритания или Северна Ирландия;

Можете да започнете работа без да имате такъв номер, но след това трябва да кандидатствате за вашия номер веднага.

Според законите на страната трябва да кандидатствате за осигурителен номер дори ако нямате работа или възнамерявате да започнете работа.

Ако живеете във Великобритания обикновено преди да навършите 16 години вашия осигурителен номер ще ви бъде изпратен в писмо по пощата. Ако не сте получили Вашия номер и сте под 20 години трябва да се обадите на:

National Insurance number application line
Telephone: 0800 141 2075 
Monday to Friday, 8am to 6pm

Осигурителния номер за всички, които живеят в Англия, Шотландия и Уелс се издават от Департамента за работа и пенсии Department for Work and Pensions (‘DWP’). За живеещите в Северна Ирландия-от Департамента за социално развитие Department for Social Development (‘DSD’) .

Ако идвате във Великобритания, за да работите, Вие трябва да подадете молба за осигурителен номер.

За да получите осигурителен номер в Англия, Шотландия и Уелс Вие трябва да се обадите на горепосочения номер и да си запазите дата и час за интервю.

Ако живеете в Северна Ирландия трябва да се свържете с най-близкия центтър за издаване на NINO. Повече информация може да получите на този линк.

Свържи се с нас сега...