Големите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…

Най-влиятелните счетоводни фирми в света са известни с дългите си работни часове, безмилостната конкуренция помежду си и високоплатените си служители. В тази статия ще ви разкажем за “Големите 4” – четирите най-големи счетоводни компании в света. Тези огромни корпорации предлагат широк спектър от счетоводни и одиторски услуги, влючително данъчни консултации, бизнес съвети и управление на инвестициите. Също Прочетете повече заГолемите 4 – Най влиятелните счетоводни компании в света + 1 прохождаща…[…]

Как да получа Осигурителен номер в Англия…?

Ако искате да работите във Великобритания или да получавате помощи Вие трябва да имате осигурителен номер – National Insurance number (‘NIN’). За да получите вашия осигурителен номер трябва да: Да сте по-голям от 16 години; Да живеете във Великобритания или Северна Ирландия; Можете да започнете работа без да имате такъв номер, но след това трябва да кандидатствате за вашия номер веднага. Според Прочетете повече заКак да получа Осигурителен номер в Англия…?[…]

Свържи се с нас сега...