Счетоводна къща или счетоводител на трудов договор…?

Няма правилен или грешен отговор на въпроса за организацията на счетоводството във фирмата. Всичко зависи от детайлите, количеството работа и спецификите на самата дейност на фирмата – а целта на тази статия е да информира хората за принципните разлики между двата избора.

Истината е, че в крайна сметка целта е да откриете коректен, способен и надежден партньор на фирмата ви, който да се грижи за счетоводната отчетност на фирмата ви. И ако сте открили подобен човек, вероятно ще останете доволни – независимо от това дали този партньор е някоя счетоводна къща, или назначен на трудов договор счетоводител.

Но всеки избор има предимства и недостатъци, и познаването им ще помогне да направите правилен избор. Например, всеизвестно е, че счетоводните къщи ползват предимствата от специализацията на труда. Тоест, имат отделен човек, който се занимава с персонала и осигуровките, отделен – за дневниците по ДДС, и т.н. Когато човек е посветил цялото си време на една специализирана дейност, той обикновено става добър специалист в нея. Ето защо счетоводните кантори могат да предложат високо качество на услугата.

Друго предимство е, че ако фирмата ви се сблъска с изключително сложен счетоводен казус, една счетоводна къща би го разрешила далеч по-лесно, отколкото наетия счетоводител. Всяка счетоводна къща поддържа широк кръг от контакти – колеги счетоводители, данъчни инспектори, консултанти, дори университетски преподаватели. По този начин, ако затрудните счетоводителя си с някой добър въпрос, попадате в ситуацията цял кръг от експерти да мислят по вашия случай – защото всички те работят на принципа “услуга за услуга”.

Едно друго много сериозно предимство на счетоводните къщи е отговорността – защото стандартният договор за счетоводни услуги включва и клауза за поемане на отговорност в случаи на допуснати грешки. Този момент липсва, ако сте назначил служител на договор, който да върши тази работа – защото отговорността в случая е на работодателя.

Разбира се, и при този случай съществува юридическата възможност да търсите правата си от служителя, който е допуснал счетоводната грешка, но процедурата е доста дълга, неясна и без гаранции за успех.

Има и един често срещан междинен вариант, приложим при фирмите с голям брой персонал. Те назначават счетоводител, който да се занимава с рутинните задачи по обслужването на ТРЗ – например изплащане на заплати, отчитане на отпуските и работното време, и т.н. Той създава т.нар. първично счетоводство – и подава информацията за по-нататъшна обработка в счетоводната къща.

Свържи се с нас сега...