Задължения на фирми без дейност…

Често срещана практика е, след регистрация на нова фирма, тя да не започне дейност до края на годината. Обикновено собствениците са в заблуждение, че нямат никакви ангажименти към държавата. Подобен проблем се получава и при стари фирми, които спират временно дейност, като ръководителите са спокойни, че фирмата няма никакви задължения за периода. Съответно при тези Прочетете повече заЗадължения на фирми без дейност…[…]

Свържи се с нас сега...