Глоби по ДДС…

Поради големия дял данъчни нарушения от счетоводители, управители и други длъжностни лица, свързани с прилагането на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), Ви представяме глобите и имуществените санкции, на които подлежи всяко физическо или юридическо лице при нарушение на ЗДДС: 1. При неподаване в срок на заявление за регистрация или за прекратяване на регистрация по Прочетете повече заГлоби по ДДС…[…]

Причини за Ревизия от НАП…

Много собственици на фирми пренебрегват контролната функция на държавата по отношение на спазването на счетоводното, данъчното и осигурително законодателство. За първото подценяването е основателно, тъй като няма реално действаща система за контрол върху спазването на Закона за счетоводството, счетоводните стандарти и професионално-етичните норми на счетоводителите. По отношение на данъци и осигуровки обаче държавата разполага с Прочетете повече заПричини за Ревизия от НАП…[…]

Свържи се с нас сега...