Здравни осигуровки…

 

За да работи здравната система правилно за всеки български гражданин се внасят здравни осигуровки

 1. За децата, учениците, студентите, пенсионерите и безработните лица с право на обещетение – тези здравни осигуровки се внасят от Държавата
 2. За наетите работници и служители, частни или държавни – тези здравни осигуровки се внасят от Работодателя
 3. За самонаетите лица – бизнесмени, земеделски производители, занаятчии, свободни професии – тези здравни осигуровки се внасят от самите лица, като за целта счетоводителите им попълват нужната документация
 4. Безработните лица без право на обещетение – тези лица както и лицата без доходи трябва да внасят сами здравните си осигуровки ако искат да ползват здравни услуги, те трябва да направят следното:
 • Да проверят за какъв период не са им внесени здравните осигуровки, като натиснат ТУК
 • Да изчислят колко дължат за тези периоди, като натиснат ТУК
 • Да подадат Декларация Образец 7 за тези периоди, преди да платят, можете да я видите ТУК
 • Да платят задълженията си към Държавта в избрана от тях банка

5. Остава още една група хора – това са лицата пребиваващи извън пределите на страната ни – тези лица трябва да пребивават извън пределите на страната повече от 183 дни и образно се делят на две подгрупи:

    — Лица пребиваващи в страни от ЕС

Тези лица трябва да си вземат от страната в която пребивават осигурителни документи (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) които документи да предоставят пред НАП и въз основата на тях да им се признае този период за здравно осигурен период и съответно да могат да ползват здравни услуги тук в България.

— Лица пребиваващи в страни извън ЕС

Тези лица имат две възможности:

– Да си плащат и в страната в която работят и тук в България здравните си осигуровки ако желаят да ползват здравни услуги и тук в България;

или

-Да се отпишат от регистрите тук в България за определен период и после като се върнат да се зачислят наново, като през този период те нямат право да ползват здравни услуги тук в България. Ако решат да изберат да се отписват и записват наново трябва да направят следното:

 • Да подадат  Заявление за напускане на страната ( когато решат да се отписват ), можете да го видите ТУК
 • Да подадат  Заявление за връщане в страната ( когато се записват наново ), можете да го видите ТУК

           И

 • Да платят 12 здравни вноски еднократно в избрана от тях банка, но преди това трябва да се попълни Декларация Образец 9, преди да платят, можете да я видите ТУК

ИЛИ

 • Да работят при някои Работодател 6 месеца и всико това ще се случи автоматично и служебно без нищо да се прави от лицето

Тази статия е съставена с цел да помогне и ориентира българските граждани за здравно осигурителните си задължения които имат съгласно Българското осигурително законодателство, не претендираме че тя е пълна и всеобхватна но дава ясни насоки на достъпен език. Ако желаете по изчерпателна и индивидуално позиционирана консултация препоръчваме да се посъветвате със специалист.

 

 

Свържи се с нас сега...