Европейска борса…

1.Имам ли право на европейска борса?

Право на европейска борса имат лицата които са изпълнили следните условия:

  • Работили са в страна членка на ЕС минимум 5 дни
  • Имат 12 месеца стаж през последните 18 месеца до настоящият момент
  • Не са получавали обещетение през послдените 3 години до настоящият момент
  • Уволнени са не по тяхно желание ( съкратени, с изтекъл договор, с предизвестие от работодател )

2.Колко време ще получавам обещетение?

Времето през което ще се получава обещетението зависи от това лицето колко трудов стаж има от 01.01.2002г. до настоящият момент в който се е осигурявал като работник ( Имайте впредвид че за борса не се зачита стажа като управител на фирма или като земеделски производител )

В зависимост от натрупаният стаж ще се получава различни месеци  обещетение:

до 3 години – 4 месеца

от 3 до 7 години – 6 месеца

от 7 до 11 години – 8 месеца

от 11 до 15 години – 10 месеца

Над 15 години – 12 месеца

3.Колко ще получавам на ден?

Размера на обещетението се определя в зависимост от получаваното среднодневно възнграждение от последният работодател преди излизането на борсата. Ако при него сте били осигурявани на 100 лева на ден например, то вие ще получавате 60% от тази сума, тоест 60 лв но не повече от 74,29 лв, тъй като това е тавана на обещетението което можете да получавате за 2018г.

4.Какви проблеми могът да възникнат?

В практиката се срещат доста проблеми и казуси които се случват на хората, но най-често те са следните:

  • Лицата са уволнени по тяхно желание или по взаимно съгласие
  • Лицата не са били осигурявани в страната членка на ЕС, тоест работили са без договор
  • Има разминаване между преносимият документ U1 – получен по пощата от лицето и служебно полученият преносимият документ U1 от НОИ
  • Лицето е работило в страна членка на ЕС, но последният работодател го е осигурявал на много ниско възнаграждение

5.Какво трябва да направя за да ми е всичко наред с Европейската борса?

Такова “животно” като абсолютна 100% сигурност не съществува в практиката, но за да положите всичко което ви е по силите да постигнете желаната цел е необходимо да направите само 2 неща:

  • Пазете си грижливо всички документи които получавате във връзка с вашето осигуряване
  • Консултирайте се с опитни специалисти в тази област за да намерите най-подходящото за вашият случай решение

Тази статия е съставена с цел да помогне и ориентира българските граждани работещи в страни членки на ЕС за правата които имат съгласно Европейското осигурително законодателство, не претендираме че тя е пълна и всеобхватна но дава ясни насоки на достъпен език. Ако желаете по изчерпателна и индивидуално позиционирана консултация препоръчваме да се посъветвате със специалист.

 

Свържи се с нас сега...